Ontstaan

Na een auto-ongeluk ben ik enige tijd revaliderende geweest. Tijdens mijn verblijf in het revalidatiecentrum heb ik veel irritatie, spanning of verveling ervaren door gebrek aan informatie en afleiding, en met mij veel mede-patiënten. Het is mijn ambitie geworden om mensen beter te informeren, met hen te communiceren en afleiding te bieden en daarmee irritatie, spanning en verveling tegen te gaan. Om mijn ambitie waar te maken bleek software de meest geschikte tool en zo is de software ENJOJ ontstaan.

 

ENJOJ kent 4 categorien.

  • Eigen omgeving: organisaties hebben de mogelijkheid om een eigen omgeving te realiseren.
  • Lezen: bestaat uit kranten, tijdschriften en boeken.
  • Kijken: bestaat uit meer dan 100.000 uur videocontent voor alle leeftijden
  • Spelen: bestaat uit educatieve games, multiplayer games en / of spelen over een onderwerp of organisatie.

KwS Touch b.v.

Draagt de zorg dat de ENJOJ software via hardware beschikbaar wordt gesteld aan wachtende mensen.

Hiervoor zijn speciale 'touchscreen' tafels ontwikkeld, maar ook zijn er mogelijkheden om de ENJOJ software d.m.v. API`s beschikbaar te stellen.

In totaal zorgt KwS Touch dat de ENJOJ software beschikbaar is voor meer dan 1.000.000 mensen per jaar.

 

ENJOJ b.v.

Steeds meer mensen beschikken over een smartphone, daar speelt ENJOJ b.v. op in.

 

 

 

Ontstaan

KwS Touch b.v.

 

KwS Touch beschikt over meer dan 5.000 schermen waarmee wachtende mensen de ENJOJ software tot zich kunnen nemen.

Tevens zijn er mogelijkheden om de ENJOJ software te integreren in bestaande hardware, voor de mogelijkheden en documentatie kan u het best een e-mail sturen naar development@enjoj.nl

KwS Touch b.v.

ENJOJ b.v.

  • 92% van de mensen in Nederland beschikt over een mobiel.
  • 70% van deze groep geeft aan niet zonder mobiel te kunnen.
  • 23% van de tijd dat de jeugd wakker is, besteden zij aan hun mobiel.

Samen met zorginstellingen, gemeente en ondernemers is de gratis te downloaden app ENJOJ tot stand gekomen.

Gezamenlijk realiseren de organistaies binnen het ENJOJ netwerk voor een mobiele verbinding waar ieder individu van profiteert.

Een succes dat ervoor zorgt dat ENJOJ snel groeit en inmiddels diverse innovatieprijzen in ontvangst heeft mogen nemen, ontdek het succes van de app ENJOJ via www.enjoj.nl/app

ENJOJ b.v.